Food & Fun Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Dofinansowanie kapitału obrotowego spółki w związku ze skutkami pandemii COVID-19”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020
oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

 

Cele projektu:
wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 74 976,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 74 976,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01/08/2020 – 31/10/2020.

Food & Fun I Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Dofinansowanie kapitału obrotowego spółki w związku ze skutkami pandemii COVID-19”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020
oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

 

Cele projektu:
wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 74 976,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 74 976,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01/08/2020 – 31/10/2020.

Food & Fun II Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Dofinansowanie kapitału obrotowego spółki w związku ze skutkami pandemii COVID-19”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020
oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

 

Cele projektu:
wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 77 283,48 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 77 283,48 PLN

Projekt realizowany w okresie 01/08/2020 – 31/10/2020.

Food & Fun III Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Wsparcie działalności spółki w związku w czasach pandemii COVID-19”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020
oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

 

Cele projektu:
wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 49 591,95 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 49 591,95 PLN

Projekt realizowany w okresie 01/08/2020 – 31/10/2020.

Food & Fun Tomasz Friedel realizuje projekt pn.

„Wsparcie działalności firmy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020
oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

 

Cele projektu:
wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 64 931,13 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 64 931,13 PLN

Projekt realizowany w okresie 01/08/2020 – 31/10/2020.